Procesy wspierane przez Project Accounting and Risk Management

Organizacja
–Definiowanie struktury organizacyjnej
–Definiowanie struktury projektowej
–Definiowanie modelu czasu pracy
Zarządzanie projektami
–Budżetowanie
–Raportowanie
–Fakturowanie
–Wymiana danych z systemami zewnętrznymi
Kontrola kosztów
–Szczegółowa rejestracja czasu pracy
–Rejestracja wydatków

Zalety naszego oprogramowania

Dostępność informacji
–Natychmiastowa rejestracja zdarzeń
–Precyzyjna kontrola kosztów
–Dostępność systemu 24/7/365
Przesunięcie zakresu odpowiedzialności
–Włączenie wszystkich pracowników w procesy zarządzania i controllingu
–Precyzyjna ocena pracy każdego pracownika
–Automatyzacja procesów
–Zredukowanie nakładu pracy
Dokładna ocena stanu projektu
–Natychmiastowa dostępność informacji
–Rozbudowane raportowanie
–Łatwy dostęp do danych historycznych

Korzyści z wykorzystania naszego oprogramowania

 • Dane są wprowadzane jednokrotnie i zawsze przez właściwe osoby (= redukcja kosztów i prawdopodobieństwa błędów)
 • System udostępnia mechanizmy konfiguracji umożliwiające dopasowanie do charakteru konkretnego projektu (np. różne metody budżetowania i typy stawek)
 • Poszczególne elementy funkcjonalne systemu mogą być dostępne w zależności od indywidualnych praw
  dostępu
 • System nie wymaga instalowania specjalistycznego oprogramowania na komputerach użytkowników i może być automatycznie uaktualniany
 • Dane są dostępne w całym przedsiębiorstwie (=obniżenie kosztów związanych z obiegiem informacji)
 • Dane odzwierciedlają aktualną sytuację projektu (=są podstawą do podejmowania decyzji na każdym szczeblu kierowniczym)
 • Prognozowanie i raportowanie pozwalają na wczesna identyfikację niebezpieczeństw i efektywne przeciwdziałanie ryzyku
 • Połączenie planowania zasobów z precyzyjną kontrolą kosztów
 • System udostępnia mechanizmy konfiguracji umożliwiające dopasowanie do charakteru konkretnego projektu (np. różne metody budżetowania i typy stawek)

Technologie

Wykorzystujemy najnowsze technologie

.NET Framework
.NET Core
SQL Server
Angular
DevExtreme