parm Polska

skuteczne zarządzanie projektami

Project Accounting and Risk Management

Czy Wasze projekty są źródłem dochodów? Czy cały Wasz potencjał jest odpowiednio wykorzystany w procesach projektowych? Czy posiadacie plany awaryjne na wypadek wystąpienia określonego ryzyka? Czy Wasze kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) są właściwie liczone i dostępne? Czy udało się Wam stworzyć  system automatycznego monitorowania projektów?
Firma parm Polska sp. z o.o. od ponad 15 lat oferuje  oprogramowanie do zarządzania projektami, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach.

,,If you are managing projects, you need a strong team”